Voorwaarden

Voorwaarden & reglementen

  • U dient lid te worden of te zijn van KC Friesland om zich te kunnen inschrijven voor een cursus. Kijk op lidmaatschap voor de actuele lidmaatschapskosten.
  • Wilt u niet langer lid meer zijn van onze vereniging, dan dient u uw lidmaatschap voor 1 december op te zeggen door het formulier op deze website in te vullen. Dit kan ook via de post door een brief te sturen naar KC Friesland, t.n.v. de ledenadministratie, postbus 1056, 8900 CB Leeuwarden.
    Uw opzegging is definitief als u hiervan een bevestiging krijgt via de mail. Bewaar deze bevestiging goed, dit is namelijk uw officiële uitschrijving! Alleen een bewijs dat u de mail heeft gestuurd is geen bewijs voor opzegging. Heeft u na twee weken na opzegging deze bevestiging nog niet ontvangen, dan verzoeken wij een contact op te nemen met het secretariaat.
  • De hond dient ingeënt te zijn; puppen dienen de eerste inenting te hebben gehad of een titerverklaring te hebben in het dierenpaspoort. Als u een besmettelijke aandoening bij u hond ontdekt, zoals kennelhoest en Giardia, bent u dit verplicht aan ons te melden. Als uw hond tijdens de les probleemgedrag vertoont naar andere honden kan u de toegang tot de lessen worden ontzegd of u kan worden gevraagd een muilkorf te gebruiken.
  • U dient voor de hond WA verzekerd te zijn, de hond valt onder uw eigen WA verzekering, er hoeft geen aparte WA verzekering voor de hond te worden afgesloten.
  • De KCF en de instructeurs treft geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook.
  • Als u zich inschrijft voor een cursus, mag u tot drie weken voor de aanvang van de cursus, kosteloos annuleren. Als u binnen drie weken voor aanvang van de cursus de inschrijving annuleert, dient u 50% van het lesgeld te betalen, behalve bij overlijden of ernstige ziekte van baas en/of hond.
  • Loopse teven kunnen niet deelnemen aan de lessen.