Lidmaatschap

Om een cursus te kunnen volgen bij KCF, dient u lid te zijn van onze vereniging.

Wij zijn als kynologenclub aangesloten bij de Raad van Beheer en dienen voor elk lid een afdracht te doen. Verder wordt dit geld besteed aan onderhoud, aanschaf en vervanging materialen. Ook proberen we een aantal keren per jaar lezingen of workshops te organiseren waar onze leden voor een klein bedrag aan kunnen deelnemen. Verder wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee door middel van een digitale mailing die wij maximaal 5 keer per jaar versturen.

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,- per jaar. Wordt u lid na augustus van het jaar dan betaalt u € 5,- voor het resterende jaar.

Vanaf 1 januari 2024 zijn de kosten voor het lidmaatschap €10,-, ongeacht het moment van aanmelden.

Wilt u geen lid meer zijn van onze vereniging dan dient u uw lidmaatschap op te zeggen voor 1 december van het betreffende jaar. U kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen. U krijgt dan een bevestiging van uw opzegging.

Beëindiging lidmaatschap