Lidmaatschap

 

Om een cursus te kunnen volgen bij KCF, dient u lid te zijn van onze vereniging. Wij zijn namelijk als kynologenclub aangesloten bij de Raad van Beheer en dienen voor elk lid een afdracht te doen. Verder wordt dit geld besteed aan onderhoud, aanschaf en vervanging materialen. Ook proberen we een aantal keren per jaar lezingen of workshops te organiseren waar onze leden voor een klein bedrag aan kunnen deelnemen.

U kunt op het inschrijf formulier aangeven of lid gaat worden of dat u al lid bent (bij een volgende cursus).

​​

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,- per jaar. 

Wordt u lid na augustus van het jaar dan betaalt u € 5,- voor het resterende jaar.

U ontvangt van ons via e-mail een factuur van het lidmaatschap.

Wilt u geen lid meer zijn van onze vereniging dan dient u uw lidmaatschap op te zeggen voor 1 december van het betreffende jaar. U kunt dit doen door een email te sturen aan secretariaat@kcfriesland.nl . U krijgt dan een bevestiging van uw opzegging.