Privacystatement

 

U geeft als lid toestemming dat Kynologenclub Friesland onder vermelding van kvk nummer 40000324 gevestigd te Leeuwarden, mijn persoonsgegevens zoals ingevuld op dit formulier mag opslaan in haar ledenadministratiesysteem.

 

De vereniging zal mijn gegevens alleen delen met de Raad van Beheer. Mijn gegevens worden bewaard tot de vervaldatum van mijn lidmaatschap.

 

Mijn gegevens worden beveiligd door middel van firewall, gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft ten aller tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Tevens heeft u recht op het intrekkingen van deze machtiging. U kunt dit doen door een mail te sturen naar secretariaat@kcfriesland.nl.