Aanmelden cursus

Aanmelden voor een cursus

Om bij ons een cursus te kunnen volgen moet u lid zijn van de KC Friesland. Door het vakje "ik word lid" aan te vinken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Vergeet u niet om uw lidmaatschap weer op te zeggen als u niet langer cursussen bij ons volgt?

Lidmaatschap

De cursus van uw keuze

naam  *

Uw email adres *

adres en woonplaats*

telefoon nummer *

naam,ras en geboorte datum van uw hond *

Kies hier uw betalingwijze 

Uw voorkeursdag(en) van training en andere opmerkingen:

Bij inschrijving gaat u akkoord met het onderstaande:

​U ontvangt een factuur via email en betaald deze binnen de gestelde termijn. Bij deze inschrijving hoort lidmaatschap van het betreffende jaar voor dat hele jaar. Dit lidmaatschap moet via mail ( secretariaat@kcfriesland.nl) opgezegd worden voor 1 december van het betreffende jaar anders wordt het automatisch met 1 jaar verlengd.


Overige informatie en voorwaarden 

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden/reglementen en ons privacystatement. Deze voorwaarden staan beschreven op de website en zijn aanwezig in het clubgebouw. 

​Prijswijzigingen voorbehouden.