Aanmelden cursus

Aanmelden voor een cursus

Om bij ons een cursus te kunnen volgen moet u lid zijn van de KC Friesland. Door het vakje "ik word lid" aan te vinken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Vergeet u niet om uw lidmaatschap weer op te zeggen als u niet langer cursussen bij ons volgt?

Lidmaatschap

De cursus van uw keuze

naam  *

Uw email adres *

adres en woonplaats*

naam,ras en geboorte datum van uw hond *

Kies hier uw betalingwijze 

Uw voorkeursdag(en) van training en opmerkingen:

Bij inschrijving gaat u akkoord met het onderstaande:

​Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan KYNOLOGENCLUB FRIESLAND, Postbus 1050, 8900 CB, te Leeuwarden, Nederland met incassant ID NL96ZZZ40003240000 eenmalig het cursusbedrag, onder vermelding van kenmerk KCF8900 en/of lidmaatschapsgeld van uw rekening af te schrijven (bankgegevens worden via mail uitgewisseld). Het lesgeld zal rond drie weken na inschrijving van uw rekening worden afgeschreven. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij of zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij zijn of haar giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. Prijswijzigingen voorbehouden.


Overige informatie en voorwaarden 

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden/reglementen en ons privacystatement. Deze voorwaarden staan beschreven op de website en zijn aanwezig in het clubgebouw. 

​Prijswijzigingen voorbehouden.

telefoon nummer *

DAAROM

kiest u voor ons

  • Facebook
  • Instagram
Facebook banner_voeding Hond_07 20204 (2

@2019-2020 KC Friesland | privacystatement