Daarom kiest u voor ons

Grootste cursusaanbod     
   in de regio 
Kwaliteit is onze kracht
Unieke puppycursus
Alleen gediplomeerde    
   instructeurs
Betalen in termijnen    
   mogelijk
  • 1 -
  • 2 -
  • 3 -
  • 4 -
  • 5 -
  • 6 -
  • 7 -
  • 8 -
  • 9 -
  • 10 -

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

 

Onze jaarlijkse ledenvergadering hebben wij gepland op vrijdag 1 juni om 19.30 uur in het clubgebouw van Kynologenclub Friesland, Holstmeerweg 4B in Leeuwarden.  

 

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering

 

1.       Opening door de voorzitter

 

2.       Vaststellen verslagen

           verslag ALV 26 juli 2017

 

3.       Mededelingen

 

4.       Ingekomen stukken

 

5.       Jaarverslag en jaarrekening 2017

 

6.       Beleidsplan en begroting 2018

 

7.      Vaststellen nieuwe kascommissie

 

8.       Bestuursverkiezing:

          Aftredend bestuursleden:                               Geen

 

                                             

          Frans Jansen wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie als voorzitter.

                                                       

9.       Rondvraag

 

10.     Sluiting

 

 

Eventueel nieuwe bestuursleden, die op dit moment nog niet bekend zijn, worden op de website drie weken voor de ALV bekend gemaakt. Eveneens zijn, indien van toepassing, de namen vermeld in de jaarstukken die zes weken voor de ALV ter inzage in de kantine liggen.

 Kijk eens op onze Facebookpagina voor de laatste nieuwtjes

Op onze facebookpagina vind u alle laatste nieuwtjes, foto's en examenuitslagen. Zeker een kijkje waard.Trainingslocatie

Sportpark Aldlan 
Holstmeerweg 4-B
Leeuwarden
Voor vragen of informatie neem gerust contact op met:  

Gerda Metus          Coördinator G&G en Dogfrisbee                               tel: 06-49401000 of Email

of met:

Yvonne Jurna        Coördinator sporten       Email

Nieuws

Nieuw cursusaanbod! Recall cursus en agility instuif.

Uitnodiging ALV

FacebookLogo.png